In this walk along the Bended Rhine, organised in collaboration with Willem Vreeswijk of the New Financial Forum, we explore how Drinkable Rivers could be indicator of healthy living. In this interview article with the New Financial Magazine I share “The quality of river water could be a guiding principle for your strategy and an indicator of ‘health’ and being ‘in control’ of for instance financial service providers.”

***

In deze wandeling langs de Kromme Rijn, georganiseerd in samenwerking met Willem Vreeswijk van New Financial Forum, verkennen we hoe Drinkbare Rivieren indicator van gezond leven kunnen zijn. In dit interview artikel in New Financial Magazine deel ik “De kwaliteit van rivierwater zou een leidend beginsel kunnen zijn van je ondernemersstrategie en een indicator van ‘gezond’ of ‘in control’ van bijvoorbeeld financiële dienstverleners.”

Vrijdag 23 november

Tijd: 14:00 – 16:30 (wandeling) (inloop vanaf 13:30) (drink 16:30-17:30 in de Veldkeuken)

Aanmelden kan via: https://www.newfinancialforum.nl/events/drinkable-rivers